Meteen naar de inhoud

Teamontwikkeling

Aanleiding

  • Het team is snel gegroeid, de communicatie en samenwerking verlopen chaotisch
  • Binnen het team is de werkdruk hoog, verzuim en burn-outklachten nemen toe
  • Er is onderlinge irritatie in het team, maar men spreekt elkaar hier niet op aan
  • De resultaten van het team vallen de laatste tijd tegen
  • Het team functioneert goed en is toe aan meer zelfsturing
  • Enzovoort

Aanpak

In enkele interactieve bijeenkomsten werk ik met het team – inclusief de leidinggevende – aan de gestelde doelen. Koppeling naar de dagelijkse praktijk en eigen inbreng, verantwoordelijkheid en commitment van alle teamleden is hierbij van groot belang.

Wat levert het op

Het team is volwassener geworden, er is meer vertrouwen, eigenaarschap en samenwerking. Alle collega’s kennen de doelen en het ‘waarom’ van het team, verbinden zich daaraan en nemen deze als uitgangspunt voor hun handelen. Door een passende taakverdeling worden ieders talenten optimaal benut, wat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Het team is klaar voor een succesvolle toekomst.

Onderwerpen

Afhankelijk van de specifieke behoeften kunnen de volgende thema’s aan bod komen:

Teamplan

doelen, visie en missie van het team

Teamontwikkelfasen

groeien van huidige naar gewenste situatie

Processen en procedures

wat loopt soepel en waar liggen knelpunten

Rollen en verantwoordelijkheden

wie doet wat, omgaan met verschillende belangen

Competenties

mensen meer op hun talenten inzetten

Teampatronen

inzicht in belemmerende en helpende gedragspatronen

De teamleider

wat heeft het team in deze fase van de teamleider nodig

Feedback

elkaar respectvol en constructief aanspreken op gedrag

Teamkracht

de specifieke kracht van dit team optimaal benutten