Coaching

Wat

Zin & Zin biedt individuele coaching voor leidinggevenden en medewerkers. Uitgangspunten zijn de concrete hulpvraag en doelen van de coachee (degene die gecoacht wordt).

Vormen

  • Coaching on the job (zoals meereizen naar klanten, meeluisteren aan de telefoon of een vergadering of presentatie bijwonen)
  • Persoonlijke coaching (1-op-1 gesprekken)

Thema’s

  • Loopbaan: talenten, drijfveren en ambities onderzoeken
  • Werk-privébalans, time- en zelfmanagement
  • Omgaan met stress, werkdruk of burn-outklachten
  • Inzicht in en ontwikkelen van de eigen communicatiestijl
  • Spiegel/sparren voor startende leidinggevenden
  • Assertiviteit, in je kracht staan
  • Duidelijk en positief communiceren
  • Overige individuele, werk gerelateerde coachingsvragen

Werkwijze

Ik start met een intakegesprek met de coachee. Het eerste half uur is ook diens leidinggevende en/of een HR-adviseur aanwezig. Het intakegesprek dient om de hulpvraag, de doelen en de (globale) route te bepalen. Ook ervaren de coachee en ik of de ‘klik’ er is en of we er beiden vertrouwen in hebben samen het coachingstraject aan te gaan.

In enkele coachingsgesprekken werkt de coachee met mijn ondersteuning aan zijn hulpvraag en doelen. Het aantal gesprekken en de periode tussen de gesprekken in bepalen we in onderling overleg. Na elk gesprek krijgt de coachee een praktijkopdracht mee.

Ik eindig met een evaluatiegesprek met de coachee en diens leidinggevende en/of een HR-adviseur. Doel van dit gesprek is samen het traject afronden en de belangrijkste inzichten en conclusies delen. De focus ligt op de toekomst: hoe gaat de coachee het geleerde blijvend in zijn werksituatie toepassen en hoe kan de leidinggevende hem hierbij steunen.

Locatie

Coaching on the job vindt plaats op de werkplek of de locatie van de bij te wonen activiteit. Persoonlijke coaching vindt plaats op een rustige locatie waar de coachee zich prettig voelt. Dit kan een ruimte bij de werkgever zijn of een ruimte bij een vestiging van Het Coachhuis.