Preventie van burn-out

Workshops en trainingen

Er is veel mogelijk, van korte workshops voor meer bewustwording tot praktijkgerichte trainingen of begeleidingstrajecten. Dit doen we voor directies, HR-adviseurs, leidinggevenden, samengestelde groepen medewerkers en teams.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Stress, overspannenheid en burn-out: begripsbepaling
 • De fysieke, mentale en emotionele impact van burn-out
 • Signalen van stress en energieverlies vroegtijdig leren herkennen
 • Inzicht in de zeven burn-outgevoelige persoonlijkheidskenmerken
 • Minder stress en meer veerkracht creĆ«ren op de zes logische niveaus (Bateson)
 • Tools en coachingstips voor leidinggevenden, op team- en individueel niveau
 • Inzet op natuurlijk gedrag (geeft energie) in plaats van aangeleerd gedrag (kost energie)
 • Medewerkers meer autonomie en regie geven: wat en hoe
 • Stress en burn-out bespreekbaar maken op de werkvloer
 • Rollen en verantwoordelijkheden van medewerker, leidinggevende, HR en bedrijfsarts
 • Plan van aanpak voor preventie op strategisch, tactisch en operationeel niveau