Burn-out: een andere aanpak!

Toename van uitval door burn-out

Als werkgever kun je niet meer om burn-out heen: één op de zes mensen krijgt er tijdens zijn loopbaan mee te maken. De kosten kunnen oplopen tot € 120.000,- per uitgevallen medewerker en de persoonlijke impact en de extra druk op de rest van het team zijn enorm. Daar komt bij dat de Wereldgezondheidsorganisatie burn-out heeft gedefinieerd als werkfenomeen, veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer. Dat betekent niet dat burn-out de schuld van de werkgever is, maar brengt wel extra verantwoordelijkheid met zich mee.

Oorzaken van burn-out

Eén op de zes werknemers valt uit door burn-out. De andere vijf dus niet, terwijl ze mogelijk bij dezelfde organisatie werken, in hetzelfde team, met dezelfde targets, voor dezelfde leidinggevende… De oorzaak ligt dus niet per definitie in de werksituatie. Het antwoord op de vraag waarom iemand opgebrand raakt kan deels in de privésituatie liggen, denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, scheiding of mantelzorg. Maar een veel fundamenteler antwoord is te vinden in de persoonlijkheid van de werknemer: diens innerlijke patronen. Burn-out is vaak te veel van iets goeds, zoals ongeremd verantwoordelijkheidsgevoel, idealisme of perfectionisme.

Innerlijke patronen als sleutel

Voor Zin & Zin ligt de sleutel voor effectieve aanpak van burn-out erin mensen bewust te maken van hun innerlijke patronen. Liefst preventief, dus voordat iemand uitvalt. Dat is lastig, want mensen zien deze patronen vaak niet bij zichzelf: het is onbewust aangepast gedrag. We vinden het belangrijk dat mensen hun energielekken en stresssignalen tijdig leren (h)erkennen, aangezien deze de ingang bieden naar de onderliggende innerlijke patronen. Wij helpen mensen deze patronen te zien, te onderzoeken en positief om te buigen, zodat ze een gezonde balans vinden. Dat komt ze op het werk en in hun persoonlijke leven ten goede.

Duurzame verandering komt van binnenuit

Zin & Zin kijkt ook naar externe factoren, zoals werkomgeving, organisatiecultuur of werkdruk. We bieden echter nadrukkelijk geen vitaliteitsprogramma’s en gaan dus niet aan de slag met stappentellers, fitness, mindfulness, stoppen-met-roken of fruit in de kantine. Niet dat daar iets mis mee is, maar onze focus ligt op de aanpak van burn-out bij de bron, de medewerker zelf. We geloven namelijk dat duurzame verandering van binnenuit komt.

Resultaten

Concrete aandacht voor preventie van burn-out leidt tot minder uitval. Als een medewerker is uitgevallen kunnen we al op korte termijn aan de slag met begeleiden: van lang thuis zitten wordt niemand beter. Hierdoor dragen we bij aan sneller herstel. Focus op preventie en adequate begeleiding voorkomt onnodige kosten en leidt tot duurzaam inzetbare mensen die hun natuurlijke talenten gebruiken, werkplezier hebben en succesvol zijn. Daarbij getuigt het actief aanbieden van een burn-outcoach van betrokkenheid en goed werkgeverschap.