Intervisie

Wat en waarom

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering tussen collega’s, door het samen gestructureerd bespreken van individuele praktijkcases. Het levert veel op: zelfreflectie, verdieping, ontwikkeling, van ieders ervaringen leren, elkaar beter leren kennen enzovoort.

Intervisietraining

Het doel van een in-company intervisietraining is dat de intervisiegroep uiteindelijk zelfstandig kan functioneren. De deelnemers maken kennis met verschillende intervisiemethodieken en bekwamen zich in diverse vaardigheden op procesniveau. Ook leren ze intervisie structureel in te bedden in hun werksituatie. Het is mogelijk om de hele intervisiegroep te trainen of alleen de intervisiebegeleiders.

Intervisiebegeleiding

Voor intervisiegroepen die wél intervisie willen, maar niet zelf de begeleiding willen doen, ben ik beschikbaar als externe intervisiebegeleider. Dit heeft als voordeel dat alle leden van de groep zich volledig met de inhoud bezig kunnen houden en niet op het proces hoeven te letten. Ik ben er voor het proces en zorg voor een frisse blik, een heldere structuur, sturing waar nodig, het borgen van veiligheid en het faciliteren van productieve sessies.