Meteen naar de inhoud

En verder

Advies bij opzetten jaarcyclus

Is jullie organisatie bezig met het opzetten of uitbreiden van de jaarcyclus van gesprekken met medewerkers? Zin & Zin kan je vanuit ruime ervaring met deze thematiek adviseren over de opzet van de jaarcyclus, het aantal gesprekken, de aard van de gesprekken, de planning, de inhoud, het doel, de werkwijze, de verslaglegging en de rol van medewerkers en leidinggevenden. Ik werk hierbij nauw samen met jullie managementteam of HR-afdeling.

Begeleiden van intervisiegroepen

Zin & Zin heeft ruime ervaring met het trainen van intervisiebegeleiders en met het zelf begeleiden van intervisiegroepen. De keuze voor mij als externe intervisiebegeleider heeft als voordeel dat alle leden van de groep zich inhoudelijk met de casusinbrenger en diens vraag bezig kunnen houden, niemand hoeft de rol van begeleider op zich te nemen. Omdat ik inhoudelijk niet betrokken ben, kan ik me puur op het intervisieproces richten.

Dagvoorzitterschap

Organiseer je een themadag, congres of symposium? Zin & Zin kan de rol van dagvoorzitter vervullen. Denk hierbij aan de opening, het introduceren van sprekers, het leiden van groepsdiscussies, het interviewen van deelnemers enzovoort. Mijn kracht als dagvoorzitter ligt in het neerzetten van een goede sfeer, duidelijkheid geven, verbinding creëren en op een plezierige manier bijsturen waar nodig. Het doel van jullie dag staat hierbij centraal.